Elektroniczna Karta zgłoszenia na badania sportowo-lekarskie

Karta zgłoszenia zawodników I-razowych

Dotyczy zawodników I-razowych lub zawodników wielorazowych po przerwie dłuższej niż 2 lata.

Uwaga!

W przypadku przerwy między kolejnymi badaniami dłuższej niż 2 lata obowiązuje procedura jak przy badaniach pierwszorazowych
(potrzebne jest nowe skierowanie od lekarza rodzinnego).

Sportowiec Data wydania skierowania Lekarz kierujący Poradnia kierująca
Nazwisko i imię PESEL Adres
(kod, miejscowość, ulica)
Nazwisko i imię Numer prawa
wykonywania zawodu
REGON Kod resortowy
(część VII)
Kod resortowy
(część VIII)
dodaj kolejny

Karta zgłoszenia zawodników wielorazowych

Dotyczy zawodników wielorazowych (przerwa między badaniami nie dłuższa niż 2 lata)

Sportowiec Do kiedy została wydana poprzednia zdolność
Nazwisko i imię PESEL
dodaj kolejny

wyślij formularz